Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22331
Title: Ảnh hưởng của cao chiết hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum) kết hợp màng bao alginate đến chất lượng của cá lóc (Channa striata) trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Trần, Minh Phú
Danh, Hoàng Khang
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sự ảnh hưởng của dịch chiết hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum) đến chất lượng cá lóc (Channa striata) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức: ngâm trong dịch chiết hoa cúc vàng với nồng độ 49,1 μg/mL, dịch chiết hoa cúc vàng 49,1 μg/mL kết hợp dung dịch Alginate 0,5% và ngâm cá lóc phi lê trong nước đá nghiệm thức đối chứng, trong 30 phút ở nhiệt độ 4oC. Cá lóc phi lê được bao gói bằng túi PE. Mỗi túi chứa 1 miếng cá phi lê và mỗi nghiệm thức gồm 32 miếng cá. Phi lê cá sau khi chuẩn bị được bảo quản trong thùng xốp với tỷ lệ cá:đá là 1:1. Mẫu được thu vào các ngày 1, 6, 9 và 12. Sự thay đổi chất lượng của cá được đánh giá qua các chỉ tiêu như tổng số vi sinh vật hiếu khí, điểm cảm quan, độ đàn hồi cơ thịt cá, khả năng giữ nước, chỉ số peroxide, pH và nhiệt độ. Kết quả cho thấy mẫu xử lý với dịch chiết hoa cúc vàng 49,1 μg/mL có giá trị cảm quan cao hơn so với mẫu đối chứng của lóc phi lê trong suốt quá trình bảo quản. Cá lóc xử lý với dịch chiết hoa cúc cho thấy sản phẩm oxy hóa sơ cấp và tổng số vi khuẩn thấp hơn mẫu đối chứng trong quá trình bảo quản. Sản phẩm có thể sử dụng đến 9 ngày cho cả 3 nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tổng số vi sinh vật hiếu khí
Description: 19tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22331
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.