Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22334
Title: Nghiên cứu sản xuất chà bông cá lóc (Channa striata) sốt cà ri Thái
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Huỳnh, Văn Kha
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sản xuất chà bông cá lóc sốt cà ri Thái được thực hiện nhằm mục tiêu tạo ra hương vị mới cho sản phẩm chà bông, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm chà bông trên thị trường. Các nhân tố ảnh hưởng như tỷ lệ % nước mắm phối trộn, tỷ lệ % sốt cà ri Thái phối trộn, thời gian sao chà bông cá, thời gian bảo quản ở nhiệt độ phòng và nhiệt độ lạnh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nước mắm và sốt cà ri Thái bổ sung thích hợp là 5 và 7%. Sao thịt cá ở 60 - 65⁰C trong 15 phút thì hiệu suất thu hồi sản phẩm cao, giá trị cảm quan tốt và cho sản phẩm đạt chất lượng tốt. Sản phẩm chà bông được bao gói bằng túi PA hút chân không và không hút chân không kết hợp với bảo quản nhiệt độ phòng và nhiệt độ lạnh (4 ±1⁰C) sau 6 tuần bảo quản vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn về mặt vi sinh.
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22334
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
429.27 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.