Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22363
Title: Ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng lên tỷ lệ thành thục sinh dục của cá trê vàng(Clarias macrocephalus)
Authors: Nguyễn, Văn Triều
Lâm, Hoàng Ân
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định chế độ dinh dưỡng nào phù hợp nhất trong nuôi vỗ cá trê vàng (Clarias macrocephalus). Thí nghiệm được thực hiện với 4 nghiệm thức (NT), và được bố trí như sau: NT1 được bố trí sử dụng thức ăn có hàm lượng đạm 30% trong cả quá trình nuỗi vỗ, NT2 được bố trí sử dụng thức ăn có hàm lượng đạm 30% trong 60 ngày đầu nuôi vỗ và từ ngày 61-90 sử dụng thức ăn có hàm lượng đạm 41%, NT3 được bố trí sử dụng thức ăn có hàm lượng đạm 30% trong 30 ngày đầu nuôi vỗ và từ ngày 31-90 sử dụng thức ăn có hàm lượng đạm 41%, NT4 được bố trí sử dụng thức ăn có hàm lượng đạm 41% trong cả quá trình nuỗi vỗ. Thí nghiệm được bố trí trực tiếp dưới ao nuôi, mỗi NT được bố trí trong vèo có diện tích 1m2. Khối lượng trung bình ban đầu của cá là 300g/con, bố trí với mật độ 5kg/m2, được cho ăn cùng khẩu phần ăn, thức ăn được sử dụng trong thí nghiệm là thức ăn công nghiệm NAFA với 2 hàm lượng đạm khác nhau là 30% và 41%. Sau 90 ngày nuôi vỗ kết quả cho thấy cá được cho ăn thức ăn hàm lượng đạm 30% trong 60 ngày đầu và từ ngày 61-90 cho ăn thức ăn có hàm lượng đạm 41% cho kết quả thành thục tốt nhất.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22363
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
659.97 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.