Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22367
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLam, Mỹ Lan-
dc.contributor.advisorVõ, Hoàng Liêm Đức Tâm-
dc.contributor.authorTrần, Hưng Thạnh-
dc.date.accessioned2020-03-16T02:33:12Z-
dc.date.available2020-03-16T02:33:12Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherLV6636,6637,6638/2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22367-
dc.description13tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mực nước lên hiệu quả tăng trưởng và tỷ lệ sống nuôi tôm càng xanh (Macbrobrachium rosenbergii) luân canh trong ruộng lúa ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm được thực hiện trên 6 ruộng nuôi với diện tích 1 ha/ruộng và được bố trí 2 nghiệm thức mức nước 30 – 40 cm và 50 – 60 cm và mực nước ở mương bao là 1,1 – 1,4 m. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Mật độ thả tôm giống ra ruộng 1,5 con/m2. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, độ kiềm, độ mặn, pH, oxy, N-NH4+, N-NO2-) đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm càng xanh. Sau 2 tháng ương và 2 tháng nuôi, khối lượng tôm nghiệm thức 1 là 20,8 g/con và 29,3 g/con ở nghiệm thức 2. Tỷ lệ sống và năng suất tôm nuôi được ước tính nghiệm thức 1 là 33,1% và đạt 103,3 kg/ha. Tỷ lệ sống và năng suất tôm nuôi nghiệm thức 2 là 37,6% và đạt 165,3 kg/ha. Nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa luân canh ở vùng nước lợ với mức nước 50 – 60 cm tôm tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất cao.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectNuôi Trồng Thủy Sảnvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của mực nước lên hiệu quả tang trưởng và tỉ lệ sống nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) luân canh trong ruộng lúa ở Cà Mauvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
570.92 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.