Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22368
Nhan đề: Nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein, năng lượng của cá lóc (Channa striata) ở nhiệt độ và độ mặn cao
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Trần, Thị Trúc Ngân
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein, năng lượng của cá lóc (Channa striata) ở nhiệt độ và độ mặn tăng cao. Nghiên cứu được thực hiện với các mức cho ăn khác nhau như 0, 20%, 40%, 60%, 80% và 100% nhằm tìm được nhu cầu tối ưu để cá sinh trưởng và phát triển tốt nhất trong điều kiện nuôi nhiệt độ, độ mặn thấp và ở nhiệt độ và độ mặn cao (34ºC, 6ppt). Nghiệm thức không cho ăn nhằm xác định protein, năng lượng cá có thể duy trì sống. Thời gian thí nghiệm là 28 ngày. Kết qủa cho thấy hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá lóc nuôi ở điều kiện nhiệt độ, độ mặn thấp tốt hơn cá nuôi ở điều kiện nhiệt độ và độ mặn cao có gía trị lần lượt là 41%- 28% và 29%- 21%. Bên cạnh đó, nhu cầu protein và năng lượng cho duy trì của cá ở nhiệt độ, độ mặn cao thấp hơn ở nhiệt độ độ mặn thấp có giá trị lần lượt là 1,28 g/kg0,76/ngày- 66,03 kJ/g0,82/ngày và 1,03 g/kg0,76/ngày – 57,89 kJ/g0,82/ngày.
Mô tả: 18tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22368
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
384.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.