Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22369
Nhan đề: Đánh giá khả năng tiêu hóa của bột đậu nành lên men trong thức ăn của cá lóc (Channa striata)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Tấn Lực
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá khả năng tiêu hóa của bột đậu nành lên men trong thức ăn của cá lóc (Channa striata). Thí nghiệm bao gồm 4 nghiệm thức thức ăn, trong đó Nghiệm thức 1 là Đối chứng. các nghiệm thức còn lại sử dụng 70% nghiệm thức chứng và 30% nguyên liệu: nghiệm thức 2 sử dụng nguyên liệu bột cá (FM), nghiệm thức 3 sử dụng bột đậu nành li trích (SBM), nghiệm thức 4 sử dụng bột đậu nành lên men (FSB). Mỗi nghiệm thức được lập lại 4 lần. 1% Cr₂O₃ được trộn vào thức ăn để làm chất đánh dấu để xác định độ tiêu hóa của cá. Cá lóc kích cỡ trung bình 45g/con được bố trí và bể composite 170L với mật độ 35 con/bể. Kết quả 4 nghiệm thức Độ tiêu hóa vật chất khô, lipid, tro giữa các nghiệm thức thức ăn khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Độ tiêu hóa Protein thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng và cao nhất ở nghiệm thức bột cá. Độ tiêu hóa acid amin: Threonine, Valine, Phenylalanine, Histidine, Lysine, Arginine cao nhất (p<0,05) ở nghiệm thức bột cá, thấp nhất (p<0,05) ở nghiệm thức đối chứng còn ở giữa 2 nghiệm thức bột đậu nành li trích và bột đậu nành lên men (p>0,05) khác biệt không có ý nghĩa. Tuy nhiên Methionine, Isoleucine, Leucine giữa các nghiệm thức bột cá, bột đậu nành li trích, bột đậu len men khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) nhưng so với nghiệm thức đối chứng khác biệt có ý nghĩa (p<0,05). có thể sử dụng nguồn bột đậu nành lên men (FSB) thay thế bột cá để làm thức ăn cho cá lóc vì độ tiêu hóa của bột đậu nành lên men gần tương đương, và trong công thức thức ăn có thể bổ sung enzyme để hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung acid amin.
Mô tả: 12tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22369
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
942.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.