Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22370
Title: Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và sử dụng thức ăn của mô hình nuôi lươn (Monopterus albus) thâm canh
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Cẩm Thúy
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Việc nuôi lươn thâm canh đang được phát triển ở một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Một cuộc khảo sát về nuôi lươn thâm canh đã được thực hiện bằng cách phỏng vấn 60 hộ nuôi lươn ở Cần Thơ và An Giang. Kết quả cho thấy có hai mô hình nuôi lươn: có và không có bùn. Quy mô nuôi lươn là 26,04 ± 14,33m2 / bể, mật độ cá giống là 113 ± 95 inv / m2. Năng suất trung bình của các hộ nông dân là 26,05 ± 13,5 kg / m2 / vụ. Các hộ nuôi lươn không có hệ thống bùn sử dụng thức ăn hoàn toàn tươi hoặc thức ăn viên hoặc sự kết hợp của hai loại thức ăn này. Trong khi đó, tất cả những người nuôi lươn hệ thống bùn đã sử dụng kết hợp thức ăn tươi và thức ăn viên với hàm lượng protein trung bình là 18 - 40%. Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) của thức ăn viên là 1,12 và 3,07 đối với thức ăn tươi. Chi phí thức ăn chiếm 48,8-54,3%, tỷ lệ cao nhất trong tổng chi phí sản xuất. Việc nuôi lươn không có hệ thống bùn có hiệu quả hơn hệ thống bùn. Hơn nữa, nuôi lươn đang phải đối mặt với những khó khăn như thị trường không ổn định, sự khan hiếm của hạt giống hoang dã, tỷ lệ sống của cá giống thấp, thiếu hụt nguồn nhân lực. Những rào cản ảnh hưởng đến việc nuôi lươn trong khu vực khảo sát.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22370
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
533.79 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.