Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2237
Title: Ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đường, Nguyễn Hưng
Vũ, Thị Tuyết Mai
Keywords: Chính sách đầu tư tài sản lưu động
Chính sách tài trợ vốn lưu động
Hiệu quả hoạt động
Quản trị vốn lưu động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.49-57
Abstract: Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp do ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 180 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2016; bằng các phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu (pooled OLS), mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) đã tìm thấy sự ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động ở khía cạnh chính sách đầu tư tài sản lưu động và chính sách tài trợ vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy doanh nghiệp càng rút ngắn thời gian thu tiền khách hàng, thời gian luân chuyển hàng tồn kho thì khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp càng lớn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2237
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_655.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.25.170


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.