Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2237
Nhan đề: Ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Đường, Nguyễn Hưng
Vũ, Thị Tuyết Mai
Từ khoá: Chính sách đầu tư tài sản lưu động
Chính sách tài trợ vốn lưu động
Hiệu quả hoạt động
Quản trị vốn lưu động
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.49-57
Tóm tắt: Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp do ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 180 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2016; bằng các phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu (pooled OLS), mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) đã tìm thấy sự ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động ở khía cạnh chính sách đầu tư tài sản lưu động và chính sách tài trợ vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy doanh nghiệp càng rút ngắn thời gian thu tiền khách hàng, thời gian luân chuyển hàng tồn kho thì khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp càng lớn.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2237
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_655.92 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.227.251.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.