Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22383
Title: EVN làm gì để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai?
Keywords: EVN
Giảm thiểu thiệt hại
Ứng phó thiên tai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 4 .- Tr.137-138
Abstract: Ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai năm 2018, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn phải chủ động trước mọi tình huống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22383
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
883.85 kBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.