Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22391
Title: Dự báo phụ tải tăng cao, EVN sẵn sàng các phương án cung ứng điện
Authors: Nghi Viên
Keywords: Cung ứng điện
EVN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 5 .-Tr.8
Abstract: Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án cung ứng điện cho tháng 5/2018 - thời điểm sẽ có nhiều khó khăn trong vận hành hệ thống điện do miền Bắc bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, còn miền Nam vẫn đang trong cao điểm mùa khô.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22391
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
548.46 kBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.