Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22391
Nhan đề: Dự báo phụ tải tăng cao, EVN sẵn sàng các phương án cung ứng điện
Tác giả: Nghi Viên
Từ khoá: Cung ứng điện
EVN
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 5 .-Tr.8
Tóm tắt: Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án cung ứng điện cho tháng 5/2018 - thời điểm sẽ có nhiều khó khăn trong vận hành hệ thống điện do miền Bắc bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, còn miền Nam vẫn đang trong cao điểm mùa khô.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22391
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
548.46 kBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.