Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22397
Title: Khảo sát quỹ đạo chuyển động của đoàn xe bán Rơmoóc
Authors: Nguyễn, Hùng Mạnh
Keywords: Đoàn xe bán rơmoóc
Quỹ đạo chuyển động đoàn xe
Mô hình động lực học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 5 .- Tr.38-43
Abstract: Bài báo đề cập tới mô hình động lực học hai vết đoàn xe bán rơmoóc và thiết lập hệ phương trình mô tả chuyển động của đoàn xe. Xác định hàm mục tiêu, từ đó cho phép xác định được chuyển động của các điểm trọng tâm ô tô đầu kéo, khớp nối và trọng tâm bán rơmoóc với các tác động kích thích góc quay bánh xe dẫn hướng. Những kết quả đạt được có thể đưa ra những đánh giá sơ bộ ban đầu về sự biến thiên của các thông sổ động lực học liên quan tới lĩnh vực khai thác, sử dụng đoàn xe.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22397
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.