Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22401
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic trong nuôi artemia ở các độ mặn khác nhau
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Đỗ, Ngọc Chi
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung Probiotic trong nuôi Artemia ở các độ mặn khác nhau thông qua tỷ lệ sống, tăng trưởng và khả năng sinh sản của chúng. Sản phẩm vi sinh được sử dụng là chủng Bacillus có hiệu quả tốt trong nuôi tôm và được phối trộn dưới dạng khô (1g chứa 109CFU). Artemia được nuôi trong các chai nhựa 1,5L chứa 1L nước nuôi ở mật độ 200 nauplii/L và duy trì trong 5 tuần. Trong hai ngày đầu tiên Artemia được cho ăn tảo tươi Thalassiosira, sau đó được thay bằng thức ăn chế biến 30% đạm và 9%. Probiotic được bổ sung với liều 105CFU/gram vào ngày thứ 5 của thí nghiệm và định kỳ 3 ngày bổ sung 1 lần tới khi kết thúc.Kết quả của thí nghiệm cho thấy cùng với độ mặn thích hợp thì bổ sung Probiotic vào môi trường nuôi Artemia sẽ đem lại kết quả tốt hơn về tỷ lệ sống và tăng trưởng so với không bổ sung (p<0,05). Tuy nhiên khả năng sinh sản (ngoại trừ phương thức sinh sản) và sinh khối thì khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) mặc dù có sự cải thiện về mặt số lượng.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22401
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
762.99 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.