Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22405
Title: Khảo sát vai trò và tác động của rong và thực vật thủy sinh trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Hồng, Văn Đô
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát được tiến hành bằng cách phỏng vấn trực tiếp 60 hộ nuôi tôm sú quảng canh cải tiến (QCCT) ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu nhằm đánh giá vai trò và tác động của rong biển và thực vật thủy sinh (TVTS) đến năng suất và lợi nhuận của mô hình. Các hộ nuôi tôm QCCT được chọn phỏng vấn chia thành 2 nhóm về tình trạng rong biển và TVTS xuất hiện tự nhiên trong ao. Nhóm 1: ao nuôi tôm QCCT có sự hiện diện tự nhiên của nhiều loại rong biển và TVTS nhưng không có rong câu (rong hỗn hợp), nhóm 2: ao nuôi tôm QCCT có rong câu xuất hiện tự nhiên ưu thế hơn các loài rong biển và TVTS khác. Kết quả cho thấy ao nuôi tôm QCCT có rong câu đạt năng suất tôm sú trung bình là 268,6 kg/ha/năm với lợi nhuận trung bình là 58,4 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với ao có rong hỗn hợp (năng suất tôm sú: 203,1 kg/ha/năm và lợi nhuận: 43 triệu đồng/ha/năm) nhưng không khác biệt thống kê (p>0,05). Đa số ý kiến nông hộ cho rằng rong biển và TVTS có vai trò quan trọng trong ao nuôi tôm QCCT như cải thiện chất lượng nước, làm thức ăn trực tiếp và là nơi trú ẩn cho tôm, cua. Bên cạnh đó, khi rong phát triển quá mức gây ra một số tác hại như thối nước, giảm năng suất và tăng trưởng của tôm, cua. Những ao có rong phát triển ở độ phủ ≤50% thường cho năng suất cao hơn ao có rong phát triển ở độ phủ >50%, có 43,3% nông hộ thích duy trì rong câu trong ao nuôi hơn các loài rong khác.
Description: 19tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22405
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
963.22 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.