Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22410
Nhan đề: Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng tổng hợp liều cao lên sinh trưởng và sinh sản của artemia nuôi ở độ mặn thấp
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Thị Phương Giang
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, bố trí thí nghiệm hai nhân tố được thực hiện với các mức độ mặn (40, 50 và 60ppt) kết hợp với các mức khoáng tổng hợp (0, 20, 25 và 30mg/L) để tìm xem sự ảnh hưởng của chúng lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia. Artemia được nuôi trong các chai nhựa 1,5L chứa 1L nước nuôi ở mật độ 200 nauplii/L và duy trì trong 4 tuần. Trong hai ngày đầu tiên Artemia được cho ăn tảo tươi Chaetoceros, sau đó được thay bằng thức ăn chế biến 30% đạm và 9% lipid. Khoáng được đưa vào môi trường nuôi từ ngày 5 và sau đó định kỳ bổ sung 3 ngày/lần theo khuyến cáo. Kết quả thí nghiệm cho thấy,cả hai nhân tố độ mặn và hàm lượng khoáng đều có ảnh hưởng lên tỷ lệ sống, tăng trưởng (TLS và CD sau 14 ngày nuôi đạt 50-80%; 5,8-6,6mm tùy theo NT; p<0,05) và sinh khối (1,87-3,23g/L, p<0,05) của Artemia nhưng không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Tuy nhiên, việc bổ sung khoáng vào môi trường nuôi đã cải thiện sức sinh sản, khả năng đẻ trứng và tỷ lệ con cái tham gia sinh sản so với việc không bổ sung.
Mô tả: 15tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22410
ISSN: LV6815,6816/2019
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
721.85 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.