Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHứa, Thái Nhân-
dc.contributor.authorTôn, Thị Hồng Thắm-
dc.date.accessioned2020-03-19T09:08:28Z-
dc.date.available2020-03-19T09:08:28Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherLV6837,6838/2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22436-
dc.description18tr.vi_VN
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định được mật độ tôm thẻ (Litopennaeus vannamei) phù hợp trong hệ thống tuần hoàn aquaponic kết hợp với rau muống (Ipomoea aquatic). Đề tài được thực hiện gồm 3 nghiệm thức (NT) mật độ tôm khác nhau gồm 140 con/bể (NT1), 175 con/bể (NT2), 210 con/bể (NT3) kết hợp với cùng một mật độ rau 120 rọ rau/m2 với 3 lần lặp lại, diện tích trồng rau là 1m2/NT. Tôm có khối lượng trung bình ban đầu là 0,51 gam/con được nuôi trong bể composite 350 L với độ mặn 5‰. Thời gian thí nghiệm 53 ngày/ 2 chu kỳ rau. Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng TAN, NO2-N, NO3-, PO43- đều nằm trong giới hạn phù hợp cho sự phát triển của tôm và rau. Tuy nhiên ở NT1, NT2 có hàm lượng TAN và NO2-N có xu hướng giảm từ bể tôm sang bể rau nhiều hơn so với NT3, kết quả này cho thấy được khả năng chuyển hóa và hấp thu chất dinh dưỡng ở 2 NT này hiệu quả hơn so với NT3. Tăng trưởng về trọng lượng và chiều dài của tôm ở các NT khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p> 0,05). Ngược lại, tỷ lệ sống của tôm ở các NT khác biệt có ý nghĩa thống kê, trong đó tỷ lệ sống cao nhất là ở NT1 (99,3%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,05) so với 2 NT còn lại. Kết quả còn cho thấy năng suất của rau ở các NT tương đối cao và khác biệt không có ý nghĩa thống kê, đạt cao nhất ở NT2 (5,24 kg/m2) đến NT3 (4,78 kg/m2) và NT1 (4,47 kg/m2). Nhìn chung thí nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp với rau muống ở NT1 (140 con/bể) và NT2 (175 con/bể) trong hệ thống tuần hoàn aquaponic tăng hiệu quả sử dụng thức ăn đồng thời duy trì chất lượng môi trường nước, tỷ lệ sống tôm, năng suất tôm và rau cao.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectNuôi Trồng Thủy Sảnvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của mật độ tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) kết hợp với rau muống (Ipomoea aquatica) trong hệ thống aquaponicvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
745.1 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.