Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Ngọc Anh-
dc.contributor.advisorLê, Văn Thông-
dc.contributor.authorThạch, Thị Kim Liên-
dc.date.accessioned2020-03-19T09:14:38Z-
dc.date.available2020-03-19T09:14:38Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherLV6864,6865/2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22437-
dc.description16tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu nuôi trồng rong nho (Caulerpa lentiliifera) trong bể lót bạt được bố trí hai nhân tố gồm 4 nghiệm thức (2 mức nước: 40 và 80 cm x 2 tỉ lệ thay nước: 25% và 50%/tuần), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Rong nho được nuôi trồng trong bể 1 m2 ở độ mặn 30 ppt và sục khí liên tục với mật độ ban đầu là 1 kg/m2. Bột cá làm nguồn dinh dưỡng với liều 70 g/m3 và tần suất bón 3 ngày/lần trong 45 ngày. Kết quả cho thấy mức nước ảnh hưởng nhiều (p<0,05) đến tăng trưởng và năng suất rong nho trong khi tỉ lệ thay nước ít ảnh hưởng (p>0,05) và sự tương tác không có ý nghĩa đối với hai chỉ tiêu này (p>0,05). Nghiệm thức mức nước 80 cm- tỉ lệ thay nước 50%, rong nho đạt tốc độ tăng trưởng (5,38%/ngày), năng suất thân đứng rong nho (9,9 kg/m2) và tỉ lệ thân đứng (88,2%) và thân đứng thương phẩm (7,1%) đạt cao hơn so với nghiệm thức 40 cm-50% (5,13%/ngày, 6,7 kg/m2, 80,3% và 6,1%). Thêm vào đó, tỉ lệ thay nước 50% thì rong nho có màu sắc tươi sáng cùng với các quả cầu phân bố đều và dày hơn so với tỉ lệ 25%. Kết quả nghiên cứu này cho thấy rong nho được trồng bể lót bạt với mực nước 80 cm và tỉ lệ thay nước 50%/tuần là thích hợp trồng rong nho có chất lượng thương phẩm tốt nhất.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectNuôi Trồng Thủy Sảnvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của mực nước và tỉ lệ thay nước khác nhau đến tăng trưởng, năng suất và chất lượng rong nho (Caulerpa lentillifera)vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
756.54 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.