Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22439
Title: Ảnh hưởng của độ mặn lên tỷ lệ sống, sinh trưởng-sinh sản và vòng đời của artemia Vĩnh Châu
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Thái, Hồng Ngọc
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Artemia franciscana Vĩnh Châu được nuôi ở 9 độ mặn là 40‰; 50‰; 60‰;70‰; 80‰; 90‰; 100‰; 110‰; 120‰ nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên tỷ lệ sống, tăng trưởng và sinh sản của Artemia franciscana. Kết quả cho thấy độ mặn ảnh hưởng đến tỉ lệ sống và chiều dài của Artemia kể từ ngày 7 trở đi, các độ mặn thấp hơn 80‰ có tỉ lệ sống và chiều dài tốt hơn so với ở các mức cao hơn (60% so với 55%; 6,5-6mm so với 4,5-5mm; p<0,05). Kết quả cũng chỉ ra rằng ở các mức độ mặn 60-80‰ thì Artemia có vòng đời dài và sinh sản cũng tốt nhất, khả năng sinh sản của chúng ở các độ mặn này gấp 2-3 lần so với các độ mặn khác. Bên cạnh đó, tỷ lệ đẻ trứng quan sát được khá cao ở các độ mặn thấp từ 60‰ trở xuống (37-48%) trong khi rất thấp ở độ mặn 120‰ (8%). Nhìn chung ở độ mặn từ 60-80‰ là điều kiện tốt nhất cho sự sinh trưởng và sinh sản cuả Artemia franciscana.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22439
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
411.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.