Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22444
Title: Những dự báo về cung cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn 2035
Authors: Vũ, Vân Đông
Keywords: Những dự báo về cung cầu
Nguồn nhân lực
Phục vụ phát triển
Nông nghiệp bền vững
Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ
Đến năm 2025
Tầm nhìn 2035
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.104-106
Abstract: Đồng bằng Bắc Bộ là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước nói chung và phát triển nông nghiệp nói riêng. Sự phát triển ngành nông nghiệp ổn định và bền vững của vùng có ảnh hưởng rất lớn tới an ninh lương thực cũng như sự phát triển chung của cả nước. Điều này đòi hỏi Đồng bằng Bắc Bộ cần có những dự báo chính xác về mức cung - cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp trong những năm tiếp theo. Do đó, xuất phát từ mục tiêu, xu hướng phát triển ngành nông nghiệp của vùng trong bài tác giả đã đưa ra những dự báo làm cơ sở tham khảo có các nhà quản lý trong quá trình quy hoạch phát triển nông nghiệp của vùng những năm tiếp theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22444
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.