Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22447
Title: Dịch vụ công thiết yếu cho khu vực duyên hải và hải đảo
Authors: Nguyễn, Vĩnh Thanh
Hoàng, Văn Hoan
Hoàng, Đình Minh
Keywords: Dịch vụ công thiết yếu
Khu vực duyên hải
Hải đảo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.10-12
Abstract: Dịch vụ công thiết yếu được cung ứng nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân. Tuy nhiên, nhu cầu về dịch vụ công thiết yếu tại khu vực thành thị khác với khu vực nông thôn và với khu vực duyên hải, hải đảo thì càng có sự khác biệt lớn hơn. Bài viết tập trung phân tích những đặc điểm của dịch vụ công thiết yếu đối với khu vực duyên hải và hải đảo hiên nay, từ đó đưa ra những khuyến nghị giúp nâng cao hiệu quả cung ứng các dịch vụ công thiết yếu cho khu vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22447
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.