Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22449
Title: Thực trạng phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Đỗ, Thị Nga
Keywords: Thực trạng phát triển
Nông sản hàng hóa
Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.16-18
Abstract: Là tỉnh miền núi ở phía đông bắc Việt Nam, Cao Bằng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay nông nghiệp Cao Bằng có nhiều tiềm năng chưa được khai thác, hiệu quả sản xuất còn thấp, đời sống của nông dân trong khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn. Bài viết này tập trung đi vào phân tích thực trạng phát triển nông sản hàng hóa tỉnh Cao Bằng, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22449
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.