Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22449
Nhan đề: Thực trạng phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Đỗ, Thị Nga
Từ khoá: Thực trạng phát triển
Nông sản hàng hóa
Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.16-18
Tóm tắt: Là tỉnh miền núi ở phía đông bắc Việt Nam, Cao Bằng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay nông nghiệp Cao Bằng có nhiều tiềm năng chưa được khai thác, hiệu quả sản xuất còn thấp, đời sống của nông dân trong khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn. Bài viết này tập trung đi vào phân tích thực trạng phát triển nông sản hàng hóa tỉnh Cao Bằng, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn Tỉnh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22449
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.