Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22450
Title: Ảnh hưởng của nhận thức lợi ích tới ý định mua sắm qua mạng xã hội tại thành phố Hà Nội
Authors: Phạm, Văn Tuấn
Bùi, Thị Hồng Chinh
Keywords: Ảnh hưởng
Nhận thức lợi ích
Tới ý định mua sắm
Qua mạng xã hội
Tại thành phố Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.19-21
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định ảnh hưởng của nhận thức lợi ích (bao gồm bốn khía cạnh) tới ý định mua sắm qua mạng xã hội (hay còn gọi là mua sắm trực tuyến, mua sắm Online) của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một vài đề xuất cho các doanh nghiệp và cá nhân đang kinh doanh hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội tại Hà Nội. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng tiến hành thu thập ý kiến của người tiêu dùng về hoạt động quản lý kinh doanh hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội nhằm đóng góp một số khuyến nghị cho cơ quan quản lý nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22450
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.