Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22450
Nhan đề: Ảnh hưởng của nhận thức lợi ích tới ý định mua sắm qua mạng xã hội tại thành phố Hà Nội
Tác giả: Phạm, Văn Tuấn
Bùi, Thị Hồng Chinh
Từ khoá: Ảnh hưởng
Nhận thức lợi ích
Tới ý định mua sắm
Qua mạng xã hội
Tại thành phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.19-21
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định ảnh hưởng của nhận thức lợi ích (bao gồm bốn khía cạnh) tới ý định mua sắm qua mạng xã hội (hay còn gọi là mua sắm trực tuyến, mua sắm Online) của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một vài đề xuất cho các doanh nghiệp và cá nhân đang kinh doanh hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội tại Hà Nội. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng tiến hành thu thập ý kiến của người tiêu dùng về hoạt động quản lý kinh doanh hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội nhằm đóng góp một số khuyến nghị cho cơ quan quản lý nhà nước.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22450
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.