Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22450
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Tuấn-
dc.contributor.authorBùi, Thị Hồng Chinh-
dc.date.accessioned2020-03-20T01:41:45Z-
dc.date.available2020-03-20T01:41:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22450-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định ảnh hưởng của nhận thức lợi ích (bao gồm bốn khía cạnh) tới ý định mua sắm qua mạng xã hội (hay còn gọi là mua sắm trực tuyến, mua sắm Online) của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một vài đề xuất cho các doanh nghiệp và cá nhân đang kinh doanh hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội tại Hà Nội. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng tiến hành thu thập ý kiến của người tiêu dùng về hoạt động quản lý kinh doanh hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội nhằm đóng góp một số khuyến nghị cho cơ quan quản lý nhà nước.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.19-21-
dc.subjectẢnh hưởngvi_VN
dc.subjectNhận thức lợi íchvi_VN
dc.subjectTới ý định mua sắmvi_VN
dc.subjectQua mạng xã hộivi_VN
dc.subjectTại thành phố Hà Nộivi_VN
dc.titleẢnh hưởng của nhận thức lợi ích tới ý định mua sắm qua mạng xã hội tại thành phố Hà Nộivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.