Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22460
Nhan đề: Chiến lược sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Thúy
Từ khoá: Chiến lược sinh kế bền vững
Cho ngư dân ven biển
Các tỉnh Bắc Trung Bộ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.48-50
Tóm tắt: Nghiên cứu cải thiện sinh kế cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia, nhất là đối với các nước đang phát triển. Việc cải thiện sinh kế luôn là biện pháp cần thiết và tiến hành thường xuyên, liên tục. Mục tiêu của các Chính phủ đặt ra đều hướng đến cải thiện cuộc sống, việc làm, nâng cao mức sống và thu nhập cho ngư dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, từ đó giúp cho họ giảm bớt được chi phí vật chất, công sức, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22460
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.