Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22470
Title: Gặp lại một nỗi nhớ
Authors: Bùi, Đức Ánh
Keywords: Gặp lại
Một nỗi nhớ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Văn nghệ quân đội;Số 897 .- Tr.94-95
Abstract: Phía sau mỗi người là câu chuyện đời khác nhau. Tác giả Bùi Đức Ánh cũng có biết bao chuyện đời để bày tỏ với chúng ta, mà lạ những chuyện đời của anh lại vô cùng lắng sâu và thi vị. Đó là những câu chuyện của tình yêu được anh kể lại bằng thơ và nuôi nó lớn lên bằng kí ức: Anh gặp một nỗi nhớ/ Trong chiếc lá vàng khô/Anh tìm một câu thơ/ Áo em mùa lụa mỏng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22470
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
902.14 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.