Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22471
Nhan đề: Đâu là phẩm chất của một nhà thơ lớn ?
Tác giả: Nguyễn, Thanh Tâm
Từ khoá: Phẩm chất
Một nhà thơ lớn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ quân đội;Số 897 .- Tr.97-99
Tóm tắt: Thơ ca đương đại cần/ đã rời bỏ những yếu tố bản năng. Đúng hơn, bản năng không quyết định tất cả nữa. Thơ là thể loại hướng tới cái chủ quan của bản thể, nhưng nếu chỉ lợi dụng bản năng, đào sâu, ăn bám vào bản năng sẽ chỉ đem đến những trình hiện đầy xa lạ. vẫn là bản năng sống và năng lực hiện hữu của cá thể nhưng phải gắn vào các đặc tính phổ quát của con người - loài người, trên căn nền của văn hóa thơ rộng sâu và tài năng thiên phú, thi sĩ lớn mới có hi vọng ra đời. Câu chuyện đó, nói thì dễ, nhưng để thực hiện được, để có thể “cất bước” xem ra cũng rất khó khăn - chưa nói chuyện có thành công hay không. Dẫu sao, từ quan sát của một người đọc, việc nêu lên ý kiến của mình, với tôi, cũng như là một lần được bộc bạch, với niềm hi vọng về những thành quả tốt đẹp hơn ở phía trước.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22471
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.