Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22471
Title: Đâu là phẩm chất của một nhà thơ lớn ?
Authors: Nguyễn, Thanh Tâm
Keywords: Phẩm chất
Một nhà thơ lớn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ quân đội;Số 897 .- Tr.97-99
Abstract: Thơ ca đương đại cần/ đã rời bỏ những yếu tố bản năng. Đúng hơn, bản năng không quyết định tất cả nữa. Thơ là thể loại hướng tới cái chủ quan của bản thể, nhưng nếu chỉ lợi dụng bản năng, đào sâu, ăn bám vào bản năng sẽ chỉ đem đến những trình hiện đầy xa lạ. vẫn là bản năng sống và năng lực hiện hữu của cá thể nhưng phải gắn vào các đặc tính phổ quát của con người - loài người, trên căn nền của văn hóa thơ rộng sâu và tài năng thiên phú, thi sĩ lớn mới có hi vọng ra đời. Câu chuyện đó, nói thì dễ, nhưng để thực hiện được, để có thể “cất bước” xem ra cũng rất khó khăn - chưa nói chuyện có thành công hay không. Dẫu sao, từ quan sát của một người đọc, việc nêu lên ý kiến của mình, với tôi, cũng như là một lần được bộc bạch, với niềm hi vọng về những thành quả tốt đẹp hơn ở phía trước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22471
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.