Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22472
Title: Ám ảnh "thân xác" trong thơ chữ Hán Nguyễn Du
Authors: Nguyễn, Thị Minh
Keywords: Ám ảnh Thân xác
Thơ chữ Hán
Nguyễn Du
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 897 .- Tr.106-109
Abstract: Quan tâm đến thân xác có thể xem là một nội dung mới đậm tính thần nhân văn chủ nghĩa của văn học thời Nguyễn Du. Ở phương Đông, cả Nho, Phật, Đạo đều không chú trọng chuyện thân xác, đều khuyên con người muốn đạt đạo phải vượt lên trên xác thịt trần tục. Nho giáo dạy người quân tử “thực vô cầu bão, cư vô cầu an”. Người chỉ quan tâm đến chuyện thỏa mãn thân xác là người hết sức tầm thường. Tuy nhiên, trong thơ Nguyễn Du, đặc biệt là bộ phận thơ chữ Hán, người đọc có thể thấy được sự xuất hiện của một cái tôi được chú trọng cả phần hồn và phần xác. Với Nguyễn Du, làm thơ không còn là để đi dưỡng tính tình, tu tâm dưỡng chí mà đôi khi chỉ là để tả chiếc thân, tả những cảnh tình, cảm giác của thân xác. Nhìn từ góc độ này có thể thấy Nguyễn Du rất mới, rất hiện đại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22472
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.