Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22477
Title: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và một số tác động dự kiến đến thị trường lao động thế giới
Authors: Hoàng, Ngọc Quang
Keywords: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Một số tác động
Dự kiến đến
Thị trường lao động thế giới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.69-71
Abstract: Trong bối cảnh thế giới hiện nay, chiến tranh thương mại trên thế giới giữa một số cường quốc đang có dấu hiệu leo thang và ngày càng phức tạp khiến tình hình thế giới có nhiều biến động. Trong đó, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là cuộc chiến có quy mô rộng và ảnh hưởng lớn nhất tới kinh tế chính trị toàn cầu. Bài viết này tổng hợp nguyên nhân và diễn biến xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, từ đó đánh giá các tác động của cuộc chiến này tới thị trường giáo dục thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22477
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.