Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22478
Title: Sự cần thiết đầu tư nhà máy xử lý rác thải tập trung tại tỉnh An Giang
Authors: Lê, Văn Oanh
Keywords: Sự cần thiết đầu tư
Nhà máy xử lý rác thải tập trung
Tại tỉnh An Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.72-74
Abstract: Vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm rác thải,... đang ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống của người dân cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Hiện nay, tỉnh An Giang chưa có nhà máy xử lý rác thải hoàn chỉnh. Trên địa bàn An Giang đã có bãi chôn lấp tương đối hợp vệ sinh, với hệ thống thu gom và xử lý nước thải rò rỉ. Trong khi đó, trên địa bàn các huyện khác của tỉnh còn chưa có bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, đa phần là bãi đổ rác, có xử lý chôn lấp, khử trùng hạn chế, song nước rác thải rò rỉ còn chưa được thu gom, xử lý đúng quy định, tạo nên nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, An Giang cần sớm đẩy nhanh thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung để môi trường ngày càng tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh khí hậu ngày càng ấm lên và có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22478
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.