Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22479
Title: Kinh nghiệm của một số nước Đông Á về đảm bảo các điều kiện thực hiện chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào các ngành công nghiệp và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Kinh nghiệm
Một số nước Đông Á
Đảm bảo các điều kiện
Chuyển giao công nghệ cao
Từ nước ngoài
Các ngành công nghiệp
Bài học cho Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 547 .- Tr.04-06
Abstract: Trong những thập kỷ qua, CGCN diễn ra khá sôi động ở Đông Á và đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, góp phần tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của khu vực này. Để có được thành công và hiệu quả đó, không chỉ phụ thuộc vào yếu tố quyết định bởi số lượng, giá trị các hoạt động CGCN thông qua các kênh/phương thức chuyển giao mà còn đòi hỏi về các yếu tố điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả CGCN, trong đó đặc biệt là năng lực công nghệ - hấp thu, thích nghi, làm chủ, cải tiến, đổi mới công nghệ được chuyển giao. Đảm bảo, phát huy vai trò các yếu tố điều kiện thực hiện hiệu quả CGCN của các nước Đông Á được thể hiện cụ thể ở việc chú trọng đến hoạt động GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực công nghệ có chất lượng, trình độ cao, các chính sách hỗ trợ, phát triển thị trường công nghệ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22479
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
606.02 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.