Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/225
Title: Những năm Tuất trong lịch sử ngành điện Việt Nam
Authors: Văn Thuận
Keywords: Ngành điện
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 225+226 .- Tr.6
Abstract: Từ ngày 21/12/1954 đến nay, Ngành điện Việt Nam đã đi qua chặng đường 63 năm, bằng công sức, trí tuệ và mồ hôi xương máu của CBCNV để viết nên trang sử hào hùng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước: Năm Mậu Tuất 1958: xây dựng đường dây 35 kV đầu tiên ở miền Bắc; Năm Giáp Tuất 1994: khánh thành, đóng điện hệ thống truyền tải điện siêu cao áp 500 kV Bắc - Nam; Năm Bính Tuất 2006: vận hành ổn định thị trường điện Việt Nam; Năm Mậu Tuất 2018: ngành điện tiếp tục triển khai các dự án trong sơ đồ điện 7 và tầm nhìn đến năm 2030.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/225
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.