Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22507
Title: Thiết kế quảng cáo hiệu quả xét từ góc độ ngôn ngữ
Authors: Nguyễn, Thùy Dương
Keywords: Thiết kế quảng cáo hiệu quả
Xét từ góc độ ngôn ngữ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 547 .- Tr.90-92
Abstract: Việc thiết kế một mẫu quảng cáo có hiệu quả trong việc thu hút sự quan tâm chú ý của khách hàng, khuyến khích khách hàng mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi sử dụng kết hợp nhiều yếu tố. Bài viết này tìm hiểu nhằm làm rõ sự tác động của ngôn ngữ đến hoạt động thiết kế quảng cáo. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ngôn ngữ đóng một vai trò then chốt trong sự thành công của quảng cáo. Trước hết, ngôn ngữ đảm bảo chức năng và mục đích giao tiếp của quảng cáo. Thứ hai là ngôn ngữ giúp nâng cao tính thuyết phục của nội dung văn bản quảng cáo. Ngoài ra, ngôn ngữ còn tác động đến hành vi của người tiêu dùng, tạo ra những phản hồi tích cực đối với quảng cáo cũng như sản phẩm, dịch vụ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22507
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
643.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.