Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22509
Title: Ảnh hưởng của thiết kế bao bì đến quyết định mua các mặt hàng thực phẩm đóng gói của khách hàng tại siêu thị Co.op Mart Trà Vinh
Authors: Hồ, Mỹ Dung
Lê, Trần Huyền Trân
Đặng, Hoàng Vũ
Trần, Thị Yến Nhi
Keywords: Ảnh hưởng
Thiết kế bao bì
Quyết định mua
Thực phẩm đóng gói
Khách hàng
Siêu thị Co.op Mart Trà Vinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 547 .- Tr.96-98
Abstract: Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của thiết kế bao bì đến quyết định mua các mặt hàng thực phẩm đóng gói của khách hàng tại siêu thị Co.op mart Trà Vinh. Mẫu nghiên cứu được khảo sát từ 260 khách hàng đã và đang mua các mặt hàng thực phẩm đóng gói tại siêu thị Co.op mart Trà Vinh. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy nhị phân được sử dụng. Kết quả có 6 nhân tố của thiết kế bao bì ảnh hưởng đến quyết định mua các mặt hàng thực phẩm đóng gói là Hình ảnh, Màu sác. Vật liệu, Kích thước, Kiểu chữ, Thông tin sản phẩm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22509
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
632.66 kBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.