Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22510
Title: Ứng dụng lý thuyết Shapero - Krueger’s trong công tác tham vấn phụ nữ khởi nghiệp
Authors: Nguyễn, Hồng Anh
Keywords: Ứng dụng lý thuyết
Shapero - Krueger’s
Trong công tác tham vấn
Phụ nữ khởi nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 547 .- Tr.99-101
Abstract: Ngày 30/6/2017 Thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định Số: 939/QĐ TTg, Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ- phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”. Kinh phí thực hiện Đề án là 4.405.320.000 đồng. Để thực hiện đề án này đoàn hội phụ nữ cả nước cùng tham gia vào hoạt động lên kế hoạch, triển khai, đánh giá .... Tuy nhiên trong quá trình rà soát danh sách phụ nữ được nhận vốn và hỗ trợ, có một yếu tố vô cùng quan trọng đó là đánh giá liệu cá nhân đó có đủ ý chí để khởi nghiệp và phát triển lâu dài hay không. Bài viết này giới thiệu lý thuyết Shapero-Krueger's và cách áp dụng, lý thuyết này sẽ giúp cán bộ công tác trong lĩnh vực tham vấn chọn được người đủ ý chí và có khả năng sử dụng vốn nhà nước một cách hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22510
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
533.87 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.