Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22534
Nhan đề: Đánh giá tác dụng của vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh giãn lên nồng độ LH và testosterone trong huyết thanh sau phẫu thuật ở nam giới vô sinh
Tác giả: Nguyễn, Hoài Bắc
Hoàng Long
Nguyễn, Cao Thắng
Từ khoá: Giãn tĩnh mạch tinh
Thắt tĩnh mạch tinh vi phẫu
LH
Testosterone và vô sinh nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 119, Số 03 .- Tr.49-56
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên 148 nam giới vô sinh có giãn tĩnh mạch tinh (TMT) và 65 nam giới khoẻ mạnh, sinh sản bình thường không giãn TMTđể đánh giá vai trò của vi phẫu thắt TMT giãn lên nồng độ LH và testosterone trong huyết thanh sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật, nồng độ testosterone ở phân nhóm testosterone ban đầu thấp (<12 nmol/l) tăng từ 9,4 ± 1,6 nmol/l lên 12,9 ± 5,1 nmol/l với p< 0,005. Nồng độ này cao hơn so với nhóm chứng (9,4 ± 2,2 nmol/l) với p<0,005. Nồng độ testosterone ở phân nhóm testosterone ban đầu bình thường (≥12 nmol/l) giảm từ 19,4 ± 5,3 nmol/l xuống 18,2 ± 5,9 nmol/l sau phẫu thuật, với p<0,05. Nồng độ này không khác biệt so với nhóm chứng (18,1 ± 5,5 nmol/l) với p>0,05. Tuy nồng độ LH sau phẫu thuật ở phân nhóm LH ban đầu cao (≥8,6mU/ml) giảm đi nhiều so với trước phẫu thuật (p <0,05) nhưng không khác biệt so với nhóm chứng. Ở phân nhóm LH ban đầu bình thường (< 8,6 mU/ml), nồng độ LH sau phẫu thuật không thay đổi đáng kể so với trước phẫu thuật và nhóm chứng. Kết quả nghiên cứu này cho thấy thắt TMT giãn làm tăng nồng độ testosterone ở cả phân nhóm testosterone ban đầu thấp và làm giảm nồng độ testosterone ở phân nhóm testosterone ban đầu cao. Nồng độ LH không thay đối đáng kể sau phẫu thuật.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22534
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
365.66 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.