Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22534
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hoài Bắc-
dc.contributor.authorHoàng Long-
dc.contributor.authorNguyễn, Cao Thắng-
dc.date.accessioned2020-03-23T08:10:10Z-
dc.date.available2020-03-23T08:10:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2354-080X-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22534-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện trên 148 nam giới vô sinh có giãn tĩnh mạch tinh (TMT) và 65 nam giới khoẻ mạnh, sinh sản bình thường không giãn TMTđể đánh giá vai trò của vi phẫu thắt TMT giãn lên nồng độ LH và testosterone trong huyết thanh sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật, nồng độ testosterone ở phân nhóm testosterone ban đầu thấp (<12 nmol/l) tăng từ 9,4 ± 1,6 nmol/l lên 12,9 ± 5,1 nmol/l với p< 0,005. Nồng độ này cao hơn so với nhóm chứng (9,4 ± 2,2 nmol/l) với p<0,005. Nồng độ testosterone ở phân nhóm testosterone ban đầu bình thường (≥12 nmol/l) giảm từ 19,4 ± 5,3 nmol/l xuống 18,2 ± 5,9 nmol/l sau phẫu thuật, với p<0,05. Nồng độ này không khác biệt so với nhóm chứng (18,1 ± 5,5 nmol/l) với p>0,05. Tuy nồng độ LH sau phẫu thuật ở phân nhóm LH ban đầu cao (≥8,6mU/ml) giảm đi nhiều so với trước phẫu thuật (p <0,05) nhưng không khác biệt so với nhóm chứng. Ở phân nhóm LH ban đầu bình thường (< 8,6 mU/ml), nồng độ LH sau phẫu thuật không thay đổi đáng kể so với trước phẫu thuật và nhóm chứng. Kết quả nghiên cứu này cho thấy thắt TMT giãn làm tăng nồng độ testosterone ở cả phân nhóm testosterone ban đầu thấp và làm giảm nồng độ testosterone ở phân nhóm testosterone ban đầu cao. Nồng độ LH không thay đối đáng kể sau phẫu thuật.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 119, Số 03 .- Tr.49-56-
dc.subjectGiãn tĩnh mạch tinhvi_VN
dc.subjectThắt tĩnh mạch tinh vi phẫuvi_VN
dc.subjectLHvi_VN
dc.subjectTestosterone và vô sinh namvi_VN
dc.titleĐánh giá tác dụng của vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh giãn lên nồng độ LH và testosterone trong huyết thanh sau phẫu thuật ở nam giới vô sinhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
365.66 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.