Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22535
Title: Đánh giá các yếu tố tiên lượng liên quan kháng methotrexate ở bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp
Authors: Nguyễn, Thái Giang
Keywords: U nguyên bào nuôi nguy cơ thấp
Yếu tố tiên lượng
Kháng Methotrexate
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 119, Số 03 .- Tr.57-64
Abstract: Nhiều yếu tố tiên lượng có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh u nguyên bào nuôi. Mục tiêu nghiên cứu này đánh giá các yếu tố tiên lượng liên quan kháng Methotrexate (MTX) ở bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp (UNBN-NCT). Nghiên cứu thuần tập tiến cứu được thực hiện trên 204 bệnh nhân UNBN-NCT (điểm FIGO 0-6) điều trị bằng MTX tại Bệnh viện Phụ sản trung ương từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2017. Các yếu tố có ý nghĩa liên quan kháng MTX ở UNBN-NCT là nồng độ βhCG trước điều trị và kích thước khối u lớn nhất. Nhóm đối tượng có βhCG trước điều trị từ 104 - 105 IU/l (OR = 2.42, 95%CI: 1.11 - 5.26), có khối u ≥ 5 cm (OR = 5.16, 95%CI: 1.43 - 18.56) có tăng nguy cơ kháng MTX, so với các nhóm bệnh nhân không có đặc điểm này. Bảng điểm FIGO có giá trị tiên lượng kháng hóa trị liệu MTX tốt trên nhóm bệnh nhân UNGN-NCT, đặc biệt hai yếu tố là nồng độ βhCG trước điều trị và kích thước khối u lớn nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22535
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
329.03 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.