Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22538
Title: Một số đặc điểm của biến chứng thần kinh ngoại biên trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 ở người cao tuổi
Authors: Nguyễn, Văn Hướng
Cao, Thị Vân
Keywords: Đái tháo đường tuýp 2
Biến chứng thần kinh ngoại biên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 119, Số 03 .- Tr.81-87
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 179 bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên bị mắc đái tháo đường tuýp 2 có biểu hiện biến chứng thần kinh ngoại biên tại Bệnh viện Đại học Y Hà nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến chứng thần kinh ngoại biên hay gặp nhất rối loạn cảm giác chủ quan (tê và đau) 95,6%, rối loạn cảm giác khách quan 97,2%. Trong đó, rối loạn cảm giác rung chiếm tỷ lệ cao nhất 78,8%. Ít gặp nhất là biến chứng vận động (39,7%.).Tổn thương thần kinh sợi lớn chiếm 87,7%.Tổn thương sợi nhỏ 57,5%. Mức độ tổn thương trung bình chiếm 56,4%, nhẹ 38%, tổn thương nặng 5,6% . Như vậy, tổn thương thần kinh ngoại biên do đái tháo đường tuýp 2 ở người cao tuổi có đặc điểm: rối loạn cảm giác chủ quan hay gặp, rối loạn cảm giác khách quan hay gặp là cảm giác rung. Tổn thương sợi lớn hay gặp hơn tổn thương sợi nhỏ. Mức độ tổn thương chủ yếu gặp mức độ trung bình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22538
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
338.11 kBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.