Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22546
Title: Hiệu quả can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa điều trị hóa chất tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm học 2017 – 2018
Authors: Nguyễn, Thùy Linh
Lê, Thị Hương
Keywords: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Can thiệp dinh dưỡng
Chất lượng cuộc sống
Điều trị hóa chất
Ung thư đường tiêu hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 119, Số 03 .- Tr.142-149
Abstract: Dinh dưỡng kém, giảm cân, suy dinh dưỡng làm giảm hiệu quả điều trị, giảm chất lượng cuộc sống, tăng tỷ lệ biến chứng và gián đoạn điều trị ở bệnh nhân ung thư. Can thiệp dinh dưỡng ngay từ khi chẩn đoán ung thư góp phần cải thiện các chỉ số đầu ra. Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp đến tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa điều trị hóa chất tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 43 bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa bắt đầu điều trị hóa chất nhận can thiệp bằng tư vấn và bổ sung dinh dưỡng đường miệng trong 2 tháng. Kết quả: sau can thiệp, cân nặng và BMI tăng có ý nghĩa thống kê với p < 0,05; bệnh nhân suy dinh dưỡng theo PG-SGA giảm từ 79,1% xuống còn 37,2% có ý nghĩa thống kê với p = 0,0001; chất lượng cuộc sống với các chỉ số về mặt chức năng như thể chất, hoạt động, xã hội và toàn trạng cải thiện có ý nghĩa thống kê.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22546
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
296.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.