Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22557
Title: Lai Châu phát triển nông nghiệp, nông thôn mới gắn với du lịch
Authors: Lê, Xuân Trường
Keywords: Lai Châu phát triển nông nghiệp
Nông thôn mới gắn với du lịch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 08 .- Tr.39-41
Abstract: Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo và đa dạng của hơn 20 dân tộc, lai châu còn có đặc điềm khí hậu tương đối đa dạng, phong phú nên thích hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi có chất lượng. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Lai Châu phát triển nông nghiệp, nông thôn mới gắn với du lịch.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22557
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.