Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22574
Title: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm góp phần ngăn ngừa vi phạm trong đảng bộ công an nhân dân
Authors: Lê, Quốc Hùng
Keywords: Kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Góp phần ngăn ngừa vi phạm
Trong đảng bộ công an nhân dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.15-17,45
Abstract: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm không chỉ ngăn ngừa, phát hiện sớm những vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng, mà còn giúp tổ chức đảng thấy rõ vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, giáo dục, kiểm tra đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật trong Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22574
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.202.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.