Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22575
Title: Đảng bộ C10: Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy
Authors: Trần, Văn Thiện
Keywords: Đảng bộ C10
Kiểm tra
Giám sát
Nhiệm vụ thường xuyên
Cấp ủy
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.18-21
Abstract: Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Đảng bộ C10) được thành lập ngày 5-10-2018, trên cơ sở kế thừa tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII). Là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, với 84 tổ chức đảng trực thuộc, hơn 17.000 đảng viên; các tổ chức đảng phân tán trên phạm vi 46/63 tỉnh, thành phố, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện về văn hóa, xã hội, kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, đối tượng quản lý ngày càng tăng, tính chất tội phạm nguy hiểm phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn do nhiều cơ sở giam giữ, quản lý xuống cấp. Từ nhận thức đó, thời gian qua Đảng ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, xác định kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ các cấp trong toàn Đảng bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22575
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.