Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22577
Title: Đảng bộ công an Hải Dương: Quy chế phối hợp góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát
Authors: Trọng Thành
Keywords: Đảng bộ công an Hải Dương
Quy chế phối hợp
Góp phần
Nâng cao chất lượng kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.26-28
Abstract: Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy thực hiện toàn diện, có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22577
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.