Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22580
Title: Cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ hiện nay
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Cơ chế kiểm soát quyền lực
Người đứng đầu
Công tác cán bộ hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.38-41
Abstract: Những năm gần đây, khi bàn về kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tha hoá, biến chất của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trước hết là người đứng đầu trong công tác cán bộ, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường nói: “Phải kiểm soát quyền lực bằng cơ chế và phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. Vậy làm sao nhận diện được cơ chế kiểm soát quyền lực và xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực bằng cách nào?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22580
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.