Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22580
Nhan đề: Cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ hiện nay
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Cơ chế kiểm soát quyền lực
Người đứng đầu
Công tác cán bộ hiện nay
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.38-41
Tóm tắt: Những năm gần đây, khi bàn về kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tha hoá, biến chất của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trước hết là người đứng đầu trong công tác cán bộ, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường nói: “Phải kiểm soát quyền lực bằng cơ chế và phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. Vậy làm sao nhận diện được cơ chế kiểm soát quyền lực và xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực bằng cách nào?
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22580
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.