Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22596
Title: Nghiên cứu lựa chọn mạng lưới trạm khí hậu tham chiếu phục vụ giám sát tác động BĐKH cho khu vực Nam bộ
Authors: Đặng, Thanh Mai
Keywords: Nghiên cứu lựa chọn mạng lưới
Trạm khí hậu tham chiếu
Phục vụ giám sát tác động BĐKH
Cho khu vực Nam bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 701 .- Tr.9-19
Abstract: Mạng khí hậu tham chiếu là mạng bao gồm các trạm khí tượng với mục tiêu giám sát biến đổi khí hậu (BĐKH) và tác động của BDKH. Mục tiêu của mạng lưới này là cung cấp các quan trắc đồng nhất về nhiệt độ và lượng mưa từ các trạm chuẩn, kết hợp với các quan trắc trong quá khứ để phát hiện và ghi nhận sự thay đổi khí hậu. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp và quy trình ước tính số lượng và lựa chọn các trạm khí tượng cho mạng khí hậu tham chiếu, ứng dụng cho vùng khí hậu Nam bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22596
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.